תנאים ותקנון

אתר דונה וראלף (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעל האתר הינו משה ויינר.
המכירה באתר מנוהלת על-ידי משה ויינר (להלן "דונה וראלף").

פעולה באתר הינה כל פעולה של הזמנה או רכישה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של דונה וראלף באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הינה shop@donna-ralph.co.il או טלפונית בטל` 077-3302280, בימים א`,ב' ,ד', ה` בין השעות 10:00-19:00, ביום ג' בין השעות 10:00-14:00, ביום ו' בין השעות 10:00-15:00

כתובת החנות:
דונה וראלף
וייצמן 70
כפר סבא

1. הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר
רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
דונה וראלף שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

2. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו המלאה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
מטרת מסירת הפרטים האישיים, היא לאפשר לדונה וראלף לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.
דונה וראלף נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
דונה וראלף מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה.
בשום מקרה לא מעבירה דונה וראלף נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:
א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.
ב. שם, כתובת ומספר טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך אספקת המוצרים.

3. מוצרים ושירותים המוצעים למכירה באתר
דונה וראלף תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.
לדונה וראלף הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם מצוין במפורש אחרת, בכותרת המכירה ו/או בתיאור המוצר.
התוספות הניתנות כאופציה בחלק מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים לרכישה באתר, אינם נכללות במסגרת הצעות הרכישה ו/או סכום המכירה המתייחס למכירה רגילה והן כרוכות בתוספת תשלום מלא.
החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסויים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העיסקה, ו/או תציע לו מוצר חלופי.

4. המידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים
דונה וראלף עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר, את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. ברוב המקרים, הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר, תקופת האחריות על המוצר והגורם הנותן את האחריות. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את דונה וראלף.
במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

5. מחירים
המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
דונה וראלף שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.
במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי דונה וראלף, יקבע המחיר בספרי דונה וראלף. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לדונה וראלף בכתב על ביטול העיסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לדונה וראלף על ביטול העיסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר ו/או ע"פ תקנון החברה.
מחירי המוצרים באתר החברה, הינם בשקלים וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.

6. אופן רכישה רגיל באתר דונה וראלף
במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.
המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני ומסרוני SMS בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני או מסרוני SMS אנא פנו לנציג דונה וראלף לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדיוור כאמור.
פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של דונה וראלף.
עסקת הקנייה תמומש רק לאחר שדונה וראלף תקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין החברות.
באם ירצה בכך, רשאי כל לקוח לאסוף בעצמו את המוצר הנרכש מחנות דונה וראלף ובמקרה כזה לא יהיה מחויב הלקוח בתשלום דמי הובלה. לקוח המעוניין בהובלה לביתו ישלם דמי הובלה, כפי שמצוין בנפרד בטופס ההזמנה.

7. חיובים ותשלומים
דונה וראלף תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר ו/או מחיר אחר שסוכם עימו, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד ההזמנה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים שיופיעו בטופס ההזמנה.
במקרה של פיגור ב- 2 תשלומים או יותר, ו/או ע"פ החלטתה של דונה וראלף, תהא דונה וראלף או הספק רשאים להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

8. מועדי אספקה
מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה, הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. דונה וראלף עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.
במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י דונה וראלף, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי דונה וראלף.
דונה וראלף לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת באישורה הבלעדי של דונה וראלף ובהתאם לתנאי חברת המשלוחים מטעם דונה וראלף.
מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם דונה וראלף, לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם דונה וראלף, יהיה רשאי הלקוח לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים אך לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של דונה וראלף ללקוח.

9. הובלה ומשלוח
במשלוח ע"י חברת שליחויות השירות כולל הבאת המוצר עד פתח דירתו של הלקוח כולל סבלות למוצרים כבדים עד קומה שלישית (בעבור כל קומה מעל קומה 3 בבנין ללא מעלית יש צורך בתשלום נוסף של 35.- ש"ח ).
מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת מזהה של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית יתן ייפוי כוח מטעמו וכן תעודה מזהה שלו למקבל המוצר שהוזמן.
עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים לישובים מסוימים שהכניסה אדונה וראלףם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרים אלה תהיה חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הלקוח ועל חברת ההובלה ובהודעה מוקדמת לדונה וראלף.
חברת ההובלה רשאית לדרוש כי בעת מסירת המוצר יהיה נוכח בדירה בעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה, וכי הוא יציג בפני הנהג את תעודת הזהות שלו ו/או כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.
במוצרים שערכם מעל 200 ₪ רשאי המוביל לדרוש כי אריזת המוצר תיפתח במעמד המסירה, כדי לוודא כי המוצר הגיע ללא פגם או נזק.
לקוח המעוניין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל, יסמן זאת במקום המתאים בטופס ההזמנה . כמו כן, על הלקוח לתאם עם הספק בתוך יום עבודה אחד ממועד הודעת הזכייה, את מועד ומקום האיסוף. במקרה של איסוף עצמאי כאמור לעיל, לא יחויב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח. לקוח אשר לא יציין את בקשתו להובלה עצמית בדף ההזמנה, לא יוכל לאסוף את המוצר בעצמו מאוחר יותר, ויחויב בדמי הטיפול וההובלה.
במשלוחים בדואר הלקוח יקבל שובר לתיבת הדואר איתו יש לגשת לסניף הדואר ולאסוף את החבילה.
משלוחים בדואר מבוטחים ע"י דואר ישראל ומוגבלים להזמנות שערכן עד 400 ש"ח.
בעת איסוף עצמאי של המוצר ממחסן ספק או ממחסן דונה וראלף, יהיה על הלקוח להציג תעודה מזהה וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר , יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו , לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.
איסוף המוצרים מדונה וראלף הנו בכפוף למלאי הקיים ולאחר אישור ההזמנה.
כ"כ, לקוח המשנה את כתובתו לקבלת מוצר ו/או מעדיף לקחת המוצר מחברת המשלוחים, חייבת חברת המשלוחים והלקוח עצמו את אישורה של דונה וראלף.

10. אחריות ושרות
כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות, אלא אם צוין במפורש אחרת.
האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים שיירכשו באמצעות האתר ו/או החברה. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד דונה וראלף ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר.

11. ביטול רכישה
א. ביטול רכישה ע"י לקוח לפני חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח:
במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שחויב כרטיס האשראי, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות דונה וראלף, או באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות, ללא חיוב כלשהו.
ב. ביטול רכישה ע"י הלקוח לאחר חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח:
במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות דונה וראלף, או באמצעות משלוח דוא"ל. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).
ג. ביטול רכישה ע"י החברה לפני משלוח המוצר ללקוח:
מובהר בזאת ללקוח, כי במידה ולא סיים את הזמנתו, ולא הכניס את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע החיוב והמשלוח (לרבות כרטיס אשראי, ת.ז , כתובת וכו') בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).
ד. ביטול הזמנה מיוחדת:
הזמנה מיוחדת הינה הזמנה של מוצר הנרכש בחו"ל ומיובא בהזמנה אישית ללקוח.
(ניתן לברר בטלפון שירות הלקוחות לגבי מוצרים נוספים הנכללים בסעיף זה).
ביטול הזמנה מסוג זה כרוך בדמי ביטול מיוחדים בשיעור של 30% מערך העיסקה ובכפוף להחלטת החברה.
יש להדגיש כי ביטול מסוג זה יהיה הן בכתב והן בהודעה טלפונית למחלקת שירות הלקוחות של החברה.
ה. ביטול לאחר משלוח המוצר ללקוח
במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם שרות לקוחות דונה וראלף, תוך 21 יום מיום קבלת המוצר. על הלקוח להחזיר את המוצר סגור וחתום לדונה וראלף באריזתו המקורית על כל חלקיו.
יש להדגיש כי עלויות ההובלה וביטוח המוצר בהחזרתו הן באחריותו הבלעדית של הלקוח ואינן באחריותה של דונה וראלף.
במקרה זה תושב ללקוח ערך קנייתו, בקיזוז עלות המשלוח מערך העסקה (כולל בעסקאות בהן ניתן משלוח חינם), במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם דונה וראלף, יחויב הלקוח גם בעלות המשלוח חזרה.
במידה שלמוצר המוחזר נגרם נזק כלשהו המוריד מערכו, תהיה דונה וראלף רשאית לתבוע מהלקוח את דמי הנזק וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל. לעניין זה, החזרת מוצר תקין כשאריזתו המקורית פגומה ו/או קרועה, תיחשב כנזק למוצר בשיעור מוסכם של 25% ממחירו והלקוח יחוייב בגינו.
יש להדגיש כי לדונה וראלף השיקול הבלעדי בקביעת הנזק ובערכו.
ה. ביטול החלפה כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והלקוח קיבל מוצר פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לקבל מוצר אחר/חדש במקומו, על-ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של דונה וראלף.
במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, ישלח הלקוח את המוצר אל דונה וראלף ויזוכה במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי.
ו. ביטול מכירה ע"י דונה וראלף והפסקת פעילות האתר
בכל מקרה אשר מחמת "כוח עליון" ואירועים התלויים בצד שלישי, בהם נבצר מדונה וראלף לנהל את האתר כתיקנו ו/או לספק את המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, רשאית דונה וראלף לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
דונה וראלף שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל מבצע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

12. שרות לקוחות
לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד שירות הלקוחות של דונה וראלף.
השרות מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.
השרות פעיל בימים ובשעות הבאים:
בימים א`,ב' ,ד', ה` בין השעות 10:00-19:00, ביום ג' בין השעות 10:00-14:00, ביום ו' בין השעות 10:00-15:00
מספרי הטלפון של השרות: 077-3302280
פניות באמצעות האמייל: בשעות שבהן השרות אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות האימייל shop@donna-ralph.co.il.
דונה וראלף שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת.
רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
במקרה של מחלוקת בין הלקוח לבין דונה וראלף, בכל נושא שהוא, לרבות שירות ו/או מוצר זה או אחר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.